Psycholog

mgr Justyna Molenda

Ukończyłam studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność: kliniczno – sądowa Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Swoje kompetencje podnoszę uczestnicząc regularnie w szkoleniach.

Oferuję:

 • Opracowywanie programów terapeutycznych dla dzieci od 1 do 9 r.ż.
 • Prowadzenie diagnozy wstępnej oraz terapii dzieci i młodzieży (do 15 roku życia).
 • Diagnozę gotowości szkolnej.
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Pomoc psychologiczną dla rodziców i opiekunów dzieci w formie konsultacji.
 • Prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i adaptacyjnym.
 • Prowadzenie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zakresu psychologii.
 • Naukę czytania metodą sylabową.

W pracy terapeutycznej istotna jest dla mnie autentyczność i relacja. Wierzę, że jest to podstawa dobrej wpsółpracy z klientem. Na pierwszym spotkaniu ustalamy formę oddziaływań terapeutycznych, w zależności od zgłaszanego problemu. Częstym powodem niepokoju rodzica jest trudność w relacjach społecznych dziecka, zaniżona samoocena, depresja, lęk, ból. W mojej pracy często odwołuje się do terapii poznawczo – behawioralnej. Jej głównym założeniem jest wzmacnianie samoświadomości, ułatwianie samozrozumienia i doskonalenie samokontroli dzięki odpowiednim technikom CBT. Terapia poznawczo – behawioralna pomaga rozpoznawać myśli i przekonania dysfunkcjonalne i zastępować je myślami wyważonymi, które zakładają siłę i powodzenie.

Na spotkaniach zajmujemy się:

 • rozpoznawaniem myśli, uczuć i zachowań
 • poszukiwaniem myśli automatycznych
 • odnajdywaniem błędów w myśleniu
 • uczeniem się myślenia zrównoważonego
 • rozpoznawaniem przekonań pierwotnych
 • nauką kontrolowania swoich myśli
 • nauką odkrywania swoich uczuć
 • nauką kontrolowania swoich uczuć
 • technikami zmiany zachowania
 • nauką radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Taką formę spotkań proponuję dzieciom w wieku od 7 do 15 lat.

***

Ukończyłam szkolenie i uzyskałam uprawnienia do wykorzystania testu KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO – KORP do diagnozy w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia:

 • rozwoju ruchowego,
 • motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
 • spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • komunikowania się i mowy,
 • emocji i relacji społecznych,
 • funkcji behawioralnych,
 • umiejętności przedszkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 5,11 r. ż.),
 • umiejętności szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 6;0 do 9,11 r. ż.).

***

Ukończyłam szkolenie i uzyskałam uprawnienia do wykorzystania kwestionariusza KART OCENY ZACHOWANIA i EMOCJI:

 • sen;
 • wydalanie;
 • odżywianie;
 • samodzielność;
 • nawyki;
 • aktywność ruchowa i napęd;
 • poziom impulsywności, koncentracja i uwaga;
 • emocje;
 • zachowanie (wzorce behawioralne);
 • relacje społeczne.

***

Ukończyłam szkolenia:

 • Niedyrektywne formy terapii Dziecka z autyzmem, Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom
  Terapia dziecka z autyzmem, mgr Ewelina Ciarka
 • Dziecięca złość – dorosła złość, mgr Joanna Serwińska
 • Wczesna interwencja logopedyczna, mgr Magdalena Putyra
 • Kształtowanie rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym – problemy i sposoby wspomagania, mgr Elżbieta Bogacz
 • Kształtowanie rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka w wieku przedszkolnym – problemy i sposoby wspomagania, mgr Anna Bogacz – Rybczak
 • Nauka czytania - od sylaby do zdania, mgr Elżbieta Konopacka
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Percepcja mowy i rozwój słuchu u dzieci, mgr Joanna Gruba
 • Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną. Ocena wiedzy i umiejętności, mgr Bożena Gubała
 • Zaburzenia psychiczne dzieci I młodzieży w wieku dorastania, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju psychiatrii “Adiutare”

 

mgr Bartosz Choiński

Ukończyłem jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologa - Uniwersytet Gdański
oraz studia podyplomowe:

1. Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa Uniwersytet Gdański
2. Psychologia dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju SWPS

Dodatkowe kursy i uprawnienia:

1. Kurs Arteterapii uprawniający do prowadzenia warsztatów w formie indywidualnej lub grupowej.
2. Certyfikat ukończenia szkolenia i uprawniający do posługiwania się kwestionariuszem Karty Oceny Zachowania i Emocji - KOZE
3. Certyfikat ukończenia szkolenia i uprawniający do badania narzędziem Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP

Oferuję pomoc psychologiczna dla dzieci/ młodzieży oraz rodziców/opiekunów w formie konsultacji i warsztatów.

Prowadzę zajęcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i adaptacyjnym.

Udzielam wsparcia dzieciom jak i rodzicom. Spotkania odbywają się w atmosferze szacunku. Poprzez uważne słuchanie i wzajemne zadawanie pytań.

Celem spotkań jest:

• odzyskanie równowagi emocjonalnej i przekonanie że ma się wpływ na swoje życie
• uzyskania wsparcia i narzędzi do budowania satysfakcjonujących relacji

Kiedy warto skorzystać z pomocy:

• istnieje tendencja do częstego wchodzenia w konflikty z rówieśnikami lub domownikami
• występują zachowania niepożądane
• występuje poczucie nieradzenia sobie z codziennością
• w związku z kryzysami emocjonalnymi wynikającymi np. z utraty pracy, rozstania z partnerem,śmiercią bliskiej osoby
• kiedy występują trudności w relacjach
• pojawiają się kłopoty w związku


©Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nutka 2022.