Terapia psychologiczna

dla dzieci


Terapia psychologiczna oferuje pomoc skierowaną zarówno do dziecka jak i rodzica. Ponieważ dziecko funkcjonuje w systemie – w rodzinie, która odziałuje na nie. Proponujemy konsultację z psychologiem w celu poznania możliwości poznawczych i społeczno – emocjonalnych dziecka. W ramach spotkania psycholog zaproponuje możliwe sposoby reagowania wobec wyzwań z którymi zmierza się rodzina. Przedstawi formy pomocy psychologicznej i wspólnie z opiekunem dopasuje odpowiednie dla dziecka.

W ramach poradnii terapia psychologiczna proponuje wsparcie w następujących obszarach:

 • całościowe zaburzenia rozwojowe
 • zaburzenia o podłożu lękowym
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia o charakterze społeczno-emocjonalnym
 • problemy wychowawcze

Terapeuci dysponują następującymi narzędziami:

 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP są standaryzowanym i normalizowanym narzędziem diagnostycznym. Przy pomocy testu psycholog dokonuje diagnozy rozwoju dziecka oceniając wszystkie ważne sfery i aspekty rozwoju (sferę ruchową, motorykę precyzyjną i lateralizację, spostrzeganie i koordynację wzrokowo-ruchową, komunikowanie się i mowę, sferę emocjonalno-społeczną, funkcje behawioralne oraz wiedzę i umiejętności uczenia się). Wyniki testu pozwalają określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.

 • KORP – Programy Terapii– służy do opracowywania programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym. Program tworzymy na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego. Narzędzie umożliwia monitorowanie postępów dziecka w trakcie terapii. Jest pomocne przy określeniu adekwatnych dla dziecka ćwiczeń, dopasowanych do jego możliwości psychofizycznych.

 • Karty Oceny Zachowania i Emocji - KOZE –są narzędziem pozwalającym na poznanie niepokojących sygnałów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka. Narzędzie ma charakter kwestionariusza w którym bierze udział tylko opiekun i terapeuta. Psycholog na podstawie podanych informacji dokonuje wstępnej diagnozy poprzez przyporządkowanie objawów do określonych syndromów zaburzeń, skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także konsultowanie się z innymi specjalistami.

 • Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną. Ocena wiedzy i umiejętności.

 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Percepcja mowy i rozwój słuchu u dzieci.

Terapia logopedyczna

dla dzieci

Terapia logopedyczna to zajęcia, które mają na celu skorygowanie nieprawidłowości w porozumiewaniu się. W praktyce są to różnorakie ćwiczenia, które dopasowywane są do dzieci w zależności od tego, z jakimi zaburzeniami się one zmagają.

Braki, opóźnienie poszczególnych etapów powinny zaniepokoić Rodzica i być sygnałem do skorzystania z pomocy specjalisty.

Takiej wizyty nie warto odkładać na później - dzięki wczesnemu wykryciu nieprawidłowości i podjęciu odpowiedniej terapii większość wad jest możliwa do skorygowania jeszcze zanim dziecko trafi do szkoły.

Prawidłowy rozwój mowy wpływa na zdolności poznawania świata i sposób myślenia. Wpływa na rozwój społeczny.

Terapia logopedyczna dla dzieci jest wskazana?

 • kiedy jest opóźniony rozwój mowy,
 • kiedy dziecko się jąka,
 • w przypadku wad wymowy,
 • w przypadku niedosłuchu,
 • w przypadku afazji.

 

Terapia fizjoterapeutyczna

diagnostyka i rehabilitacja dziecięca

Oferta obejmuje wszystkie dzieci od pierwszego tygodnia do osiemnastego roku życia
Rehabilitacja dzieci dąży do tego, aby z udziałem rodzica poprawić jakość życia dziecka.

W ramach konsultacji z fizjoterapeutą przeprowadzony jest szczegółowy wywiad z rodzicem oraz badanie dziecka. Fizjoterapeuta pomaga rodzicom zrozumieć motorykę małego pacjenta. Wskazuje, które elementy potrzebują wsparcia oraz jak skutecznie poprawić sprawność fizyczną dziecka.

Oferujemy sesje fizjoterapeutyczne pół godzinne oraz godzinne w czasie których, z wykorzystaniem ćwiczeń oraz technik manualnych fizjoterapeuta będzie wspomagał motoryczny potencjał pacjenta.


Co podlega rehabilitacji?

 • zaburzenia napięcia mięśniowego;
 • ulewania, kolki;
 • asymetrie/podejrzenie kręczu szyi;
 • wady stóp/kolan/bioder;
 • plecy płaskie/okrągłe;
 • skolioza;
 • hipermobilność;
 • zaburzenia koordynacji i równowagi;
 • powrót do sprawności po urazie;
 • dolegliwości bólowe ze strony układu ruchu;
 • przewlekłe schorzenia dotykające układu ruchu np.: MPD, z. Downa

Arteterapia

Wprowadzamy dzieci w świat arteterapii, gdzie lęk, złość, smutek, strach, radość, wstręt, wdzięczność, zachwyt, ciekawość to tylko niektóre z emocji, które oswajamy.

Naszym głównym celem jest poszukiwanie z dziećmi kreatywnych rozwiązań. Zależy nam na budowaniu sprawczości u przedszkolaków. Dlatego każdy uczestnik zajęć pod okiem Pana Bartosza - psychologa i arteterapeuty ma okazję poczuć się swobodnie.

Czym różni się arteterapia od zajęć plastycznych?

Pan Bartek nie jest instruktorem, a dzieci nie muszą wykonywać poleceń. Mimo to biorą czynny udział w zajęciach, bo sami kreują ich przebieg.

Dzieci biorą udział z zajęciach w 6 osobowych grupach. Zajęcia rozpoczynają się od zwykłej kartki papieru. W trakcie których kartka przeżyje wiele przygód. Towarzyszyły ku temu różne emocje. Na początku pojawia się jedna kreska, która stopniowo przeobrażała się w różne figury. Z tych kształtów powstają postacie. A tu nagle z naszego dzieła powstała kula. Czy to oznacza koniec? Czy już nic się nie da z tą kartką zrobić??

Na szczęście są eksperci od twórczego myślenia - to nasze dzieci:))

Na koniec zajęć kartka która mogła wydawać się bezużyteczna do rysowania, okazała się świetnym komiksem. Jednak to nie koniec jej historii, wymyślaliśmy, że można z jej kawałków stworzyć ciekawą postać.

 • Zajęcia oswajają lęk przed ocenianiem.
 • Uczą nas, że złość jest akceptowana, gdy nie krzywdzi innych osób.
 • W trakcie zajęć rozwijamy twórcze myślenie, poprzez: umiejętność dostrzegania złożoności problemów, nazywania ich i formułowania pytań.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu Nutka, realizuje u nas poradnia Centrum Diagnozy i Terapii Nutka; dziecko w ramach WWR, otrzymuje od nas bezpłatnie przydzielonego specjalistę: logopedę, fizjoterapeutę lub psychologa, który zgodnie z opinią będzie realizował 4 zajęcia w miesiącu z dzieckiem.

 

Oferta "Wczesnego Wspomagania Rozwoju" (WWR) w Przedszkolu Nutka /poradnia Centrum Diagnozy i Terapii Nutka:

W przedszkolu Nutka jak i w poradni dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, a nasza oferta Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) to dowód naszego zaangażowania w to zadanie. W ramach naszego programu WWR, współpracujemy z Centrum Diagnozy i Terapii Nutka, aby dostarczyć dzieciom wsparcie, które pomaga im rozwijać swoje umiejętności i potencjał.

Korzyści Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR):

1. Bezpłatny Dostęp do Specjalisty:

Każde dziecko uczestniczące w programie WWR otrzymuje dostęp do wykwalifikowanego specjalisty: logopedy, fizjoterapeuty lub psychologa. Specjalista zostaje przydzielony na podstawie diagnozy i indywidualnych potrzeb dziecka.

2. Spersonalizowane Zajęcia:

Specjalista pracujący z dzieckiem prowadzi 4 zajęcia w miesiącu, dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów rozwojowych dziecka.

3. Wsparcie Wszystkich Sfer Rozwoju:

Nasz program WWR obejmuje wsparcie zarówno w obszarze komunikacji i języka, jak i rozwoju motorycznego oraz emocjonalnego.

4. Monitorowanie Postępów:

Specjalista regularnie monitoruje postępy dziecka i dostosowuje zajęcia w miarę potrzeb, aby zapewnić jak najlepszy rozwój.

5. Wsparcie dla Rodziców:

Wspieramy rodziców, dostarczając im informacji i wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu.

Jak Dołączyć do Programu WWR:

Aby dołączyć do naszego programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), wystarczy zgłosić się do przedszkola Nutka lub poradni Centrum Diagnozy i Terapii Nutka i omówić potrzeby swojego dziecka z naszym zespołem. Nasi specjaliści z Centrum Diagnozy i Terapii Nutka przeprowadzą diagnozę i pomogą dostosować program WWR do indywidualnych potrzeb dziecka.

Wierzymy, że każde dziecko ma potencjał do osiągnięcia sukcesu, i jesteśmy gotowi dostarczyć im narzędzi i wsparcia, które pomogą im rozwijać się i osiągać swoje cele. Dzięki programowi Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), jesteśmy tu, aby pomóc dzieciom krok po kroku na ich drodze do sukcesu

 


©Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nutka 2022.