Usługi logopedyczne dla dzieci:

 • Konsultacja logopedyczna
 • Diagnoza logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia jąkania
 • Terapia zaburzeń artykulacji
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Masaże logopedyczne
 • Profesjonalna opinia logopedyczna
 • Trening słuchowy
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Zajecia z emisji głosu
 • Terapia zaburzeń oddychania i połykania
 • Logorytmika


©Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nutka 2022.