Usługi psychologiczne dla dzieci:

 • Opracowywanie i realizowanie programów terapeutycznych dla dzieci od 1 roku życia do 9 roku życia z obszaru rozwoju psychoruchowego w tym:
  rozwoju ruchowego, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych oraz funkcji behawioralnych.
 • Prowadzenie diagnozy wstępnej oraz terapii dzieci i młodzieży (do 15 roku życia).
 • Diagnozę gotowości szkolnej.
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Pomoc psychologiczną dla rodziców i opiekunów dzieci w formie konsultacji.
 • Prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i adaptacyjnym.
 • Prowadzenie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zakresu psychologii.
 • Naukę czytania metodą sylabową.
 • Konsultacje i rehabilitacja dla dzieci


©Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nutka 2022.